پایگاه آموزشی دانش زا

به پایگاه آموزشی دانش زا خوش آمدید
خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی
نویسنده:
7 آوریل 18
خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

کتاب اندیشه اسلامی

بنام خدا

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

در این نوشته قسمتی از خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 نوشته آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی را به شما عزیزان دانشجو تقدیم می کنیم.این نوشتار قسمتی از بخش سوم کتاب اندیشه اسلامی 1 می باشد.

 

بخش سوم از خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1  جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی

( صفات خدا )

 

فصل اول از بخش سوم خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1

 

( امکان شناخت صفات خدا )

 

از مسائل اساسی در حوزه خداشناسی صفات الهی است

 

– دیدگاه های مختلف در مورد امکان شناخت اوصاف الهی :

۱-دیدگاه تعطیل

۲-دیدگاه اهل تشبیه

۳-دیدگاه اثبات بلا تشبیه

 

دیدگاه تعطیل :

آنها معتقدند عقل آدمی راهی به شناخت اوصاف الهی ندارد و خداوند موجودی قائم به ذات و غنی و هستی مطلق است و ما حق نداریم که صفات و مفاهیمی که از مخلوقات گرفته ایم را به خدا نسبت دهیم.

مسلک این گروه را از این رو که به معطل ماندن توانایی عقل حکم می کند تعطیل و پیروان آن را معطلۤه می گویند

 

دیدگاه اهل تشبیه :

صفات الهی و انسان از نظر معنا باهم تفاوتی ندارند و از یک سنخ هستند.

اینان اوصاف خدا را به اوصاف مخلوقات تشبیه می کنند به همین علت  اینان به اهل تشبیه یا مشبهه معروفند.

 

دیدگاه اثبات بلا تشبیه :

عقل انسان می تواند اوصاف الهی خدارا بشناسد و علاوه بر آن به بررسی و تحلیل آن بپردازد.می توان گفت انسان صفات خدا را

به کونه ای محدود مس شناسد

دلیل اثبات این دیدگاه دلیل نقلی است چون قرآن انسانها را به تعقل وا میدارد و از سوی دیگر صفات الهی را بیان می کند

 

فصل دوم از بخش سوم خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1  سبحانی و محمد رضایی مربوط به دروس عمومی تمام دانشگاه های آزاد و دولتی

 

راه های شناخت صفات خدا

آن راه ها عبارتند از :

۱-راه عقلی

۲-سیر در آفاق و انفس

۳-قرآن و روایات

۴-کشف و شهود

 

برخی از متکلمان مسلمان بر ان هستند که صفات و اسما الهی توقیفی اند

معنای توقیفی :

آن است که مسلمان در مقام وصف خدا باید تنها از صفاتی استفاده مند که در قرآن و روایات معتبر مطرح شده اندو نباید برای خدا صفتی بسازیم که قرآن و روایات به او نسبت نداده اند

مبنای این نظر آن است که وصف خدا منوط به اذن خدا است

 

فصل سوم از بخش سوم خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 ویژه تمام دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد 

انواع صفات خدا

 

صفات خدا از جهات مختلف به انواع و اقسامی تقسیم شده اند برخی از آنها عبارتند از :

۱-صفات ثبوتی و سلب

۲-صفات ذاتی و فعلی

۳-صفات نفسی و اضافی

۴-صفات ثبوتی ذاتی و فعلی

 

صفات ثبوتی و سلبی :

آن دسته از صفات هستند که کمالی از کمالات خدا را بیان می کند و جنبه ثبوتی دارد و نبود آن نقص محسوب میشود

مانند : علم ، قدرت ، حیات

این صفات با واقعیت ثبوتی و کمالی که دارند خود مایه جمال و زیبایی موصوفند و هر گونه نقص و کاستی را از او نفی می کنند به این خاطر به انها صفات جمالیه گفته میشود

 

صفات سلبی :

آن دسته از صفات اند که نقص  و کاستی مانند جهل را از خدا نفی می کند

هدف صفات سلبی  :

این است که نسبت نقص و کاستی را از خداوند سلب کند که در نهایی آنچه می ماند کمالات است

 

شمار صفات ثبوتی و سلبی :

صفات ثبوتی مانند :عالم ، قادر ،حی ، سمیع . بصی ، مرید ، متکلم ، غنی

صفات سلب را هفت صفت دانسته اند :

۱-جسم نیست

۲-جوهر نیست

۳-عرض نیست

۴-مرئی نیست

۵-در مکان نیست

۶-حالۤ در چیزی نیست

۷-حد ندارد

 

صفات ذاتی و فعلی :

صفات ذاتی آن دسته از صفات اند که از ذات الهی انتزاع می یابند همواره با ذات الهی اند و در انتزاع آنها نیاز به تصور موجودات دیگر نیست مانند :علم ، قدرت .حیات

 

صفات فعلی :

آن دسته از صفات اند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع میشود مانند :صفت خالقیت ، صفت رازقیت

 

صفات ثبوتی ذاتی و فعلی :

صفات ثبوتی ذاتی شامل :

۱-علم الهی

۲-قدرت الهی

۳-حیات الهی

۴-سمیع

۵-بصیر

۶-اراده الهی

ادامه دارد………

توجه : دانشجوی عزیز . این متن قسمتی از خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 ویراست دوم بود که به عنوان درس عمومی در دانشگاه های دولتی و آزاد تدریس می گردد. چنانچه علاقه مند به دانلود برنامه موبایلی رایگان خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 و همچنین خلاصه کتاب ها و سوالات امتحانی تمام دروس عمومی دانشگاه خود می باشید آنرا از لینک زیر دانلود کنید.

خلاصه درس ها و سوالات امتحانی تمام دروس عمومی را روی موبایل خود داشته باشید. دانلود از لینک زیر

 

 

çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu