پایگاه آموزشی دانش زا

به پایگاه آموزشی دانش زا خوش آمدید
نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2
نویسنده:
7 آوریل 18
نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

در این پست قصدر داریم تا قسمتی از نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم را به شما تقدیم کنیم. کتاب اندیشه اسلامی 2 نوشته آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمد نصیری می باشد.

سوالات زیر از فصل دوم کتاب اندیشه اسلامی 2 می باشد.

 

۱-نبوت چیست ؟

الف. باور به این حقیقت که خداوند حکیم است

ب. ابلاغ کردن دستورات الهی

ج. آمدن انسانهای شایسته از طرف خدا تا برنامه های حیات بخش را دریافت و به آدمیان ابلاغ کنند

د. گزینه ب و ج

 

۲-عمل پیامبران برای اثبات حقانیت پیام خود چیست ؟

الف. صحبت کردن

ب. معجزه

ج. وحی

د.دین

 

۳-عناصر محوری نبوت چیست ؟

الف. وحی الهی

ب. پیامبران

ج. برنامه های الهی

د. گزینه الف و ب

 

۴- دلیل ضرورت نبوت چیست ؟

الف. حکمت آفریدگار

ب. به کمال مطلوب رسیدن هر موجود

ج. باور معاد

د. همه موارد

 

۵-اهداف بعثت انبیا؟

الف. یادآوری فطریات – دعوت به توحید

ب. برپایی قسط و عدالت – آزاد کردن انسان از بندهای نادرست

ج. آشنا کردن مرم با حکمت الهی – بشارت و انذار

د. همه موارد

 

۶-وحی در لغت به چه معناست ؟

الف. ادراک و تفهیم سری و پنهانی

ب. آگاهی ویژه که خداوند آن را به اختیار پیامبران نهاده است

ج. وحی به صورت مطلق و قرینه

د. حقیقت و ماهیت هر چیز

 

۷-وحی حضرت موسی درکوه طورازچه نوعی بود ؟

الف. وحی الهی توسط فرشته وحی

ب. ایجاد صوت

ج. وحی به روح و قلب پیامبر

د. وحی در عالم رویا

 

۸-معنای معجزه چیست ؟

الف. ضعف و ناتوانی

ب. ناتوان کننده و به عجز آورنده

ج. عمل خارق العاده

د همه موارد

 

۹-کدام گزینه مربوط به خصوصیات معجزه است ؟

الف. مطابق قوانین عادی و جاری طبیعت نیست

ب. همراه با ادعای نبوت و مطابق خواسته او باشد

ج. همراه با دعوت به مقابله یا تحدی باشد

د. همه موارد

 

۱۰-کرامت چیست ؟

الف. امور خارق العاده که همراه با ادعای نبوت و تحدی نباشد

ب.اموری که همراه با تحدی باشد

ج. اموری که مطابق جاری طبیعت نباشد

د. همه موارد

آنچه مشاهد کردید نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 بود که از کتاب اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی طرح گردیده بود.

جهت دریافت کامل نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2  مخصوص موبایل روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت نمونه سوالات کامل تمام دروس عمومی      دانلود نمونه سوالات دروس عمومی   

 

      

çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu