پایگاه آموزشی دانش زا

به پایگاه آموزشی دانش زا خوش آمدید

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

نویسنده:
7 آوریل 18
نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2

در این پست قصدر داریم تا قسمتی از نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم را به شما تقدیم کنیم. کتاب اندیشه اسلامی 2 نوشته آیت الله جعفر سبحانی و محمد محمد نصیری می باشد.

سوالات زیر از فصل دوم کتاب اندیشه اسلامی 2 می باشد.

 

۱-نبوت چیست ؟

الف. باور به این حقیقت که خداوند حکیم است

ب. ابلاغ کردن دستورات الهی

ج. آمدن انسانهای شایسته از طرف خدا تا برنامه های حیات بخش را دریافت و به آدمیان ابلاغ کنند

د. گزینه ب و ج

 

۲-عمل پیامبران برای اثبات حقانیت پیام خود چیست ؟

الف. صحبت کردن

ب. معجزه

ج. وحی

د.دین

 

۳-عناصر محوری نبوت چیست ؟

الف. وحی الهی

ب. پیامبران

ج. برنامه های الهی

د. گزینه الف و ب

 

۴- دلیل ضرورت نبوت چیست ؟

الف. حکمت آفریدگار

ب. به کمال مطلوب رسیدن هر موجود

ج. باور معاد

د. همه موارد

 

۵-اهداف بعثت انبیا؟

الف. یادآوری فطریات – دعوت به توحید

ب. برپایی قسط و عدالت – آزاد کردن انسان از بندهای نادرست

ج. آشنا کردن مرم با حکمت الهی – بشارت و انذار

د. همه موارد

 

۶-وحی در لغت به چه معناست ؟

الف. ادراک و تفهیم سری و پنهانی

ب. آگاهی ویژه که خداوند آن را به اختیار پیامبران نهاده است

ج. وحی به صورت مطلق و قرینه

د. حقیقت و ماهیت هر چیز

 

۷-وحی حضرت موسی درکوه طورازچه نوعی بود ؟

الف. وحی الهی توسط فرشته وحی

ب. ایجاد صوت

ج. وحی به روح و قلب پیامبر

د. وحی در عالم رویا

 

۸-معنای معجزه چیست ؟

الف. ضعف و ناتوانی

ب. ناتوان کننده و به عجز آورنده

ج. عمل خارق العاده

د همه موارد

 

۹-کدام گزینه مربوط به خصوصیات معجزه است ؟

الف. مطابق قوانین عادی و جاری طبیعت نیست

ب. همراه با ادعای نبوت و مطابق خواسته او باشد

ج. همراه با دعوت به مقابله یا تحدی باشد

د. همه موارد

 

۱۰-کرامت چیست ؟

الف. امور خارق العاده که همراه با ادعای نبوت و تحدی نباشد

ب.اموری که همراه با تحدی باشد

ج. اموری که مطابق جاری طبیعت نباشد

د. همه موارد

آنچه مشاهد کردید نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2 بود که از کتاب اندیشه اسلامی 2 ویراست دوم جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی طرح گردیده بود.

جهت دریافت کامل نمونه سوالات اندیشه اسلامی 2  مخصوص موبایل روی لینک زیر کلیک کنید.

دریافت نمونه سوالات کامل تمام دروس عمومی      دانلود نمونه سوالات دروس عمومی   

 

      

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1

نویسنده:
6 آوریل 18

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1

بنام خدا

نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1

در این پست قصد داریم تا تعدادی از نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 دانشگاه های دولتی و آزاد را با هم مرور کنیم. سوالات درس اندیشه اسلامی ۱ دانش زا به صورت کاملا هدفمند طراحی شده اند و هدف از آن مچ گیری و سخت گیری نبوده ، بلکه هدف اصلی آن تثبیت خلاصه  کتاب اندیشه اسلامی 1 دانش زا در حافظه شما می باشد.

متن نمونه سوالات تستی درس اندیشه اسلامی 1 دانشگاه های دولتی و آزاد

نمونه سوالات از کتاب اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و دکتر محمد محمد رضایی  ویراست دوم می باشد. سوالات انتخابی از فصل اول کتاب اندیشه اسلامی 1  می باشد.

 

۱-از مهم ترین مسائل انسان چیست ؟

الف. خوشناسی

ب. نماز

ج. خداشناسی

د.همه موارد

 

۲-از نظریات اساسی سقراط حکیم در تاریخ فلسفه چیست ؟

الف. شناخت توانایی انسان

ب. خداشناسی

ج. خود شناسی

د.فطرت

 

۳-کدام گزینه مربوط به دلایل ضرورت خودشناسی است ؟

الف. مقدمه کمال شناسی

ب. پیش درآمد جهان شناسی

ج. مقدمه خداشناسی

د. همه موارد

 

۴-شناخت جهان به چه معناست ؟

الف. شناخت جهان پیرامون خود

ب. شناخت ابزارهایی برای شناخت

ج. تعامل اسنان با جهان خارج از خود

د. گزینه الف و ب

 

۵-دیدگاههای حقیقت انسان چیست ؟

الف. مادی

ب. الهی

ج. تجربی

د.گزینه الف و ب

 

۶-کدام گزینه در مورد دیدگاه مادی حقیقت انسان صحیح نمیشود ؟

الف. تمام قوانین حاکم بر حقیقت انسان را مادی می دانند

ب. قوانین مادی را میتنی بر حس و تجربه نمی دانند

ج. انسان با مردن و متلاشی شدن جسمش از بین می رود

د. تمام تحلیل های آنها در باب انسان مادی گرایانه است

 

۷-کدام گزینه در مورد دیدگاه الهی حقیقت انسان صحیح نیست ؟

الف. برای انسان علاوه بر بدن مادی حقیقتی به نام روح قائلند

ب. از علوم حسی و تجربی به مطالعه و بررسی می پردازند

ج. محور همه تعالیم الهی روحی آدمی است

د.انسان با مردن و متلاشی شدن جسم از بین نمی رود

 

۸-ابزار شناخت دیدگاه الهی حقیقت انسان چیست

الف. تجربی

ب. حسی

ج. غیر تجربی و غیر حسی

دگزینه الف و ب

 

۹-در آیه ( ثم سواه و نفخ فیه من روحه ) منظور تسویه چیست

الف. خلقت اعضای بدن دور از افراط و تفریط

ب. تکمیل خلقت جسمانی و پردازش آفرینش ظاهری انسان

ج. دمیدن روح در بدن مادی

د. گزینه الف و ب

 

۱۰-در آیه ( الله یتوفی فی الانفس حین موتها ) منظور از توفی چیست ؟

الف. گرفتن بخشی از روح

ب. اخذ جسم مادی

ج. گرفتن و اخذ روح آدمی

د. گرفتن روح و جسم آدمی

 

جهت دریافت کامل همه نمونه سوالات اندیشه اسلامی 1 و همچنین خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1 نرم افزار موبایلی آنرا هم اکنون دانلود کنید.

خلاصه درس ها و سوالات امتحانی تمام دروس عمومی را روی موبایل خود داشته باشید. هم اکنون دانلود کنید.

دانلود

دانلود نرم افزار کامل دروس عمومی

çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu çocuk pornosu