دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان

دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان
دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان

کاملترین و جامع ترین مجموعه شامل خلاصه نویسی دقیق، نکات مهم امتحانی ، نمونه سوالات امتحانی و جواب سوالات کتاب دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان

خلاصه نویسی کامل و دقیق کتاب دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان

نمونه سوالات امتحانی هر فصل

جواب سوالات امتحانی

بدون نیاز به مطالعه کتاب

مطابق با جدیدترین ویرایش کتاب

منبع : کتاب دانش خانواده و جمعیت جمعی از نویسندگان – ویراست دوم

این مجموعه با تلاش زیاد و بسیار دقیق اساتید دانش زا جهت استفاده تمام دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تولید شده است. خلاصه درسها و نکات مهم و سوالات به طور دقیق و کامل طراحی شده اند و با مرور آنها، دانشجویان عزیز از مطالعه کتاب بی نیاز شده و با صرف کمی وقت، نمره بسیار خوبی را در امتحان کسب می نمایند.

نسخه موبایل ( اندروید)

خلاصه ای از مطالب فصل سوم این کتاب:

تحکیم خانواده

عوامل تحکیم خانواده:

۱-دینداری

۲-محبت به اعضای خانواده

۳-خوشگفتاری

۴-ارضای صحیح نیاز جنسی

۵-مدیریت اقتصادی خانواده

۶-توجه به تفاوتها در رفتار با همسر

۷-احترام به همسر و خانواده او.

۸-رازداری

۹-عفو و گذشت

عوامل موثر دینداری در تحکیم خانواده:

۱-ایجاد وفاق در تعیین بایسته ای زندگی

۲-تاثیر رعایت حلال و حرام الهی

مقصود از دینداری:

داشتن اعتقادات اسلامی و بروز رفتارهای منطبق بر آن

نکات مهم در ارضای نیازهای جنسی:

۱-توجه به تفاوت جنسی زن و مرد

۲-خویشتنداری جنسی از غیرهمسر

مهارتهای تحکیم خانواده:

۱-اظهار محبت

۲-ارتباط گفتاری مناسب

۳-احترام به همسر

۴-روابط زناشویی مطلوب

۵-راز داری در خانواده

۶-کسب درآمد و مدیریت مصرف

رابطه اعضای خانواده شامل:

۱-زن و شوهر

۲-والدین و فرزندان

۳-همسران و بستگان

حقوق و تکالیف اعضای خانواده شامل:

۱-حقوق و تکالیف مشترک

۲-حقوق و مسئولیتهای اختصاصی

حقوق و تکالیف مشترک شامل:

۱-حسن معاشرت

۲-تحکیم خانواده و مشارکت در امور آن

۳-حضانت و تربیت فرزندان

۴-پرداخت نفقه اقارب

لوازم حسن معاشرت:

۱-اسکان مشترک

۲-روابط جنسی متعارف

۳-خوشرفتاری

لازمه تحکیم خانواده:

۱-همکاری در امور خانواده

۲-وفاداری همسران

۳-گذشت از خطای همسر

نفقه اقارب یا نزدیکان :

انفاقی است که شخص در حال نیازمندی والدین و فرزندان بپردازد تا برای فرزندان صغیر یا فقیر یا پدر و مادر نیازمند او هزینه شود.شرایط این نوع نفقه ناتوان بودن آن شخص است.

حقوق و مسئولیت های اختصاصی همسران شامل:

۱-حقوق اختصاصی مرد

۲-حقوق اختصاصی زن

حقوق اختصاصی مرد:

۱-مدیریت خانواده

۲-منع اشتغال زن در موارد خاص

۳-تمکین زوجه

۴-ولایت برفرزندان

حقوق اختصاصی زن:

۱-حق همبستری

۲-حق نفقه

۳-حق مهریه

و…..

دانلود رایگان خلاصه نویسی کامل کتاب دانش خانواده و جمعیت

نسخه موبایل (اندروید)