آیین زندگی

آیین زندگی
کتاب آیین زندگی – اخلاق کاربردی

آیین زندگی

در زیر خلاصه نکات مهم فصل ششم کتاب آیین زندگی (اخلاق کاربردی) را برای شما عزیزان آورده ایم.

خلاصه کتاب آیین زندگی

فصل ششم (قسمت دوم)

دیدگاه معتدل :

دیدگاه اسلام است

بزرگترین نعمت های الهی و حکیمانه ترین وسیله ای است که تداوم زندگی یشر را تضمین می کند.

مهم ترین علل و عوامل شهوت پرستی :

۱-ضعف در خداشناسی و سستی در ایمان به خدا

۲-ضعف در خودشناسی و نداشتن درک درست از خویشتن

۳-ضعف در شناخت حقایق امورو عدم شناخت پیامدهای ناگوار دنیوی و اخروی شهوت پرستی

از راه های نجات از فقر و بهره مندی از رفاه مادی :

ازدواج

شرایط همسر خوب :

۱-اصالت خانوادگی

۲-تقوا و تدین

۳-اخلاق نیک

فضایل اخلاقی مربوط به امور جنسی :

۱-عفت و پاکدامنی

۲-غیرت

۳-حجاب

عفت چیست ؟

تسلیم و انقیاد شهوت در برابرعقل و اعتدال در بهره مندی از شهوت

عفیف کیست ؟

کسی که در حد اعتدال و در چارچوب عقل و شرع از شهوات بهره ببرد و به  وادی افراط یا تفریط کشیده نشود.

تعریف عفت جنسی :

کنترل غریزه جنسی و محدود نمودن آن در چارچوب عقل و شرع

تعریف غیرت :

کوشش در محافظت از چیزهایی که محافظت از آنها لازم است .

تفاوت غیرت و حسادت :

۱-غیرت از فضایل اخلاقی است

۲-غیرت ریشه در احساسات اجتماعی و نوع دوستانه دارد

۳-غیرت متوجه دیگران است

۴-غیرت یک درخواست و آرزوی مثبت است نسبت به دیگران

ولی حسادت :

۱-حسادت از رذایل اخلاقی است

۲-حسادت منشا خودخواهی است

۳-حسادت از غرایز و احساسات شخصی سرچشمه می گیرد

۴-حسادت آرزویی است منفی که آدم حسود نسبت به دیگران می ورزد

دلایل حجاب :

۱-به بهداشت روانی زنان و مردان کمک می کند

۲-روابط خانوادگی را استوار می کند

۳-شخصیت و کرامت زن را تامین می کند

۴-حریم اجتماعی را از بی عفتی و آلودگی های جنسی نگه می دارد

Tagged : / / /

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی ویراست دوم

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی
کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی

خلاصه فصل ششم کتاب آیین زندگی

فصل ششم (قسمت اول)

اخلاق جنسی

میل جنسی سر منشا بسیاری از تحولات تاریخی است .

دیدگاههای مختلف درباره غریزه جنسی :

۱-دیدگاه تفریطی

۲-دیدگاه افراطی

۳-دیدگاه معتدل

دیدگاه تفریطی :

معتقدند عامل اصلی تباهی فرد و جامعه غریزه جنسی است و راه رهایی از آن تحت کنترل در آوردن عریزه و نادیده گرفتن آن است.

دیدگاه مسیحیت:

رهبران مسیحی ازدواج را پلید می دانستند.برای آنها دوچیز است که ازدواج را مشروع می کند:

۱-حفظ نسل

۲-دفع افسد به فاسد

معنای دفع افسد به فاسد :

یعنی در جایی که عدم ازدواج موجب ابتلای به فحشا و زنا شود.

اینان معتقدند جهاد با نفس که پیامبر آن را بزرگترین و برترین جهاد خواندند مساوی با نفس کشی دانستند .

جهاد با نفس چیست ؟

تعدیل قوا و رعایت عدالت میان آنهاست.

جهاد با نفس به تعبیر امام خمینی(ره) :

غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود و آنهارا در تحت فرمان خالق قراردادن و مملکت را از لوث وجود قوای شیطانی خالی نمودن.

دیدگاه افراطی :

طراح این دیگاه فروید روان شناس اتریشی بود.

اینان ریشه همه مشکلات اخلاقی و ناهنجاریهای اجتماعی را در سرکوب غریزه جنسی می پنداشتند.

محرومیت های ناشی از سرکوب غریزه جنسی از نظر فروید:

ایجاد عقده های روانی و عامل اصلی بروز رذایل

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی ویراست دوم

سه استدلال در اثبات این نظریه :

۱-ریشه همه بیماریها ی روحی و اجتماعی بشر سرکوب میل جنسی است

۲-انسان نسبت به چیزی که منع می شود حریص تر می شود

۳-ایجاد محدودیت در برابرارضای غریزه جنسی خلاف هدف آفرینش است

در پاسخ استدلال اول :

این ادعای بی دلیلی است چون آزادی در ارضای غرایز جنسی باعث آشفتگی های روحی و روانی شدیدی می شود.

در پاسخ استدلال دوم :

۱-قبول این استدلال یعنی قبول اینکه بسیاری از قوانین و مقررات اجتماعی هم نباید اجرا شوند.

۲-بشر از روحیه تنوع طلبی برخوردار است.

در پاسخ استدلال سوم :

۱-پذیرش این استدلال به معنای هرج و مرج کامل اخلاقی است

۲-غرایز انسان منحصر به غریزه جنسی نیست امیال و غرایز متعددی دارد.

دانلود رایگان خلاصه تمام بخش های کتاب

نسخه موبایل (اندروید)

مطالعه بیشتر

Tagged : /

جزوه اندیشه اسلامی 1

کتاب اندیشه اسلامی 1
جزوه اندیشه اسلامی 1

جزوه اندیشه اسلامی 1

جزوه اندیشه اسلامی 1

خلاصه بخش سوم کتاب

ادامه فصل سوم (قسمت 3)

حکمت الهی :

معانی حکمت :

حکمت به دو معنا به کار می رود :

۱-افعال فاعل در نهایت اتقان و استواری وکمال باشد و هیچ نقص و کاستی به فعل تو راه نیابد

دلایل معنای اول حکمت :

۱-مطاله نظم و اسرار خلقت

۲-تناسب اثر با موثر

۳-نبودن علتی بر نااستواری 

 ثمره پذیرش این معنا حکمت آن است که نظام هستی بهترین نظام یعنی نظام احسن است

معنای دوم حکمت :

قبیح و بیهوده نبودن فاعل است که صفت حکمت به این معنا یک صفت سلبی است

بنابراین معنای حکمت خدا هیچ گاه عمل بیهوده انجام نمی دهد و همه افعال خداغایتمند است

تفاوت غایتمندی فعل انسان با فعل خدا:

انسان عمل را برای غایتی انجام می دهد تا نقص خود را برطرف و خود را متصف به کمالی سازد

ولی خدا کمال محض و عاری از هر نقص و ناتوانی است و غایات افعال او رساندن مخلوقات به کمال مطلوب است

عدل الهی :

مقصود از عدل :

قراردادن هر چیز در جای مناسب خود

امام علی (ع) در معنای عدل می فرمایند : عدالت هر چیز را درجای خود می نشاند

پس خدابنابراین معنا در جهان تکوین و تشریع هر چیزو هر کس را در جای بایسته و شایسته خود قرار داده است

اقسام عدل الهی :

۱-عدل تکوینی

۲-عدل تشریعی

۳-عدل جزایی

عدل تکوینی :

معنای عدل در نظام تکوین یا جهان خلقت آن است که خدا در چنین نظامی به هر موجودی به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت داده است

عدل تشریعی :

بدین معنا است که تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است بر پایه عدل و دادگری است

عدل جزایی :

به این معنا است که خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند وحق کسی را تباه نمی کند یعنی به افراد نیکوکار وبدکار  یکسان  نمی کند وپاداش هر کس را متناسب با اعمال او می دهد.

و….

دانلود رایگان خلاصه تمام بخش های کتاب

نسخه موبایل (اندروید)

Tagged :

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1

کتاب اندیشه اسلامی 1
دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1

دانلود کتاب اندیشه اسلامی 1

خلاصه بخش سوم کتاب

ادامه فصل سوم (قسمت 2)

مراتب علم خدا :

۱-علم به ذات خود

۲-علم به موجودات پیش از آفرینش آنها

۳-علم به موجودات بعد از آفرینش آنها

قدرت الهی :

فاعلی که  کار خود را با اراده و اختیار انجام می دهد می گویند در کار خود قدرت دارد

قدرت :عبارت است از مبدئیت فاعل مختار برای کاری که ممکن است از او سر بزند

دلایل قدرت الهی :

۱-اعطا کننده کمال فاقد کمال نیست

۲-اتقان و نظم شگفت انگیز می تواند دلیل علم و قدرت الهی باشد

قدرت خدا بر اموری تعلق می گیرد که امکان تحقق دارنداز این رو آنچه ذاتا ممتنع یا مستلزم امتناع و محال است متعلق قدرت نخواهد بود

حیات الهی :

ویژگی مشترک حیات موجودات طبیعی ادراک و فعالیت است

هنگامی که گفته میشود خدا حی است یعنی موجودی است که هم قدرت انجام فعل دارد و هم به ذات خود و موجودات دیگر که مخلوق اویند عالم است

خدا بینا وشنواست :

سمیع و بصیر بودن مستلزم عضو مادی نیست چون خدا موجودی غیر مادی است و همه موجودات از جمله امور دیدنی وشنیدنی نزد او حاضرند می توان اورا به بصیر و سمیع بودن متصف کرد

اراده الهی :

اراده الهی را می تئان به دو صورت در نظر گرفت :

۱-اراده تکوینی : از رابطه خاص خدا با مخلوقات  حکایت دارد چون خدا امری را اراده کند بالضروره تحقق می یابد

۲-اراده تشریعی : از رابطه خاص خدا با برخی افعال اختیاری انسان سرچشمه میگیرد که امکان تخلۤف اراده از مراد وجود دارد.

و….

دانلود کامل خلاصه نویسی تمام درس ها

Tagged : /

کتاب اندیشه اسلامی 1

کتاب اندیشه اسلامی 1
کتاب اندیشه اسلامی 1

کتاب اندیشه اسلامی 1

کتاب اندیشه اسلامی 1

خلاصه کتاب اندیشه اسلامی 1

فصل سوم (قسمت اول)

انواع صفات خدا

صفات خدا از جهات مختلف به انواع و اقسامی تقسیم شده اند برخی از آنها عبارتند از ک

۱-صفات ثبوتی و سلب

۲-صفات ذاتی و فعلی

۳-صفات نفسی و اضافی

۴-صفات ثبوتی ذاتی و فعلی

صفات ثبوتی و سلبی :

آن دسته از صفات هستند که کمالی از کمالات خدا را بیان می کند و جنبه ثبوتی دارد و نبود آن نقص محسوب میشود

مانند : علم ، قدرت ، حیات

این صفات با واقعیت ثبوتی و کمالی که دارند خود مایه جمال و زیبایی موصوفند و هر گونه نقص و کاستی را از او نفی می کنند به این خاطر به انها صفات جمالیه گفته میشود

صفات سلبی :

آن دسته از صفات اند که نقص  و کاستی مانند جهل را از خدا نفی می کند

هدف صفات سلبی  :

این است که نسبت نقص و کاستی را از خداوند سلب کند که در نهایی آنچه می ماند کمالات است

شمار صفات ثبوتی و سلبی :

صفات ثبوتی مانند :عالم ، قادر ،حی ، سمیع . بصی ، مرید ، متکلم ، غنی

صفات سلب را هفت صفت دانسته اند :

۱-جسم نیست

۲-جوهر نیست

۳-عرض نیست

۴-مرئی نیست

۵-در مکان نیست

۶-حالۤ در چیزی نیست

۷-حد ندارد

صفات ذاتی و فعلی :

صفات ذاتی آن دسته از صفات اند که از ذات الهی انتزاع می یابند همواره با ذات الهی اند و در انتزاع آنها نیاز به تصور موجودات دیگر نیست مانند :علم ، قدرت .حیات

صفات فعلی :

آن دسته از صفات اند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع میشود مانند :صفت خالقیت ، صفت رازقیت

صفات ثبوتی ذاتی و فعلی :

صفات ثبوتی ذاتی شامل :

۱-علم الهی

۲-قدرت الهی

۳-حیات الهی

۴-سمیع

۵-بصیر

۶-اراده الهی

صفات ثبوتی فعلی شامل :

۱-حکمت الهی

۲-عدل الهی

علم الهی :

خدا به ذات  خود و همه موجودات آگاه است

و ….

دانلود تمام خلاصه درس های کتاب

نسخه موبایل (اندروید)

Tagged :

pdf اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی

pdf اندیشه اسلامی 1

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی

* بخش سوم *

صفات خدا

(فصل اول ) اندیشه اسلامی

امکان شناخت صفات خدا

از مسائل اساسی در حوزه خداشناسی صفات الهی است

دید گاههای مختلف در مورد امکان شناخت اوصاف الهی :

۱-دیدگاه تعطیل

۲-دیدگاه اهل تشبیه

۳-دیدگاه اثبات بلا تشبیه

دیدگاه تعطیل :

آنها معتقدند عقل آدمی راهی به شناخت اوصاف الهی ندارد و خداوند موجودی قائم به ذات و غنی و هستی مطلق است و ما حق نداریم که صفات و مفاهیمی که از مخلوقات گرفته ایم را به خدا نسبت دهیم

مسلک این گروه را از این رو که به معطل ماندن توانایی عقل حکم می کند تعطیل و پیروان آن را معطلۤه می گویند

دیدگاه اهل تشبیه :

صفات الهی و انسان از نظر معنا باهم تفاوتی ندارند و از یک سنخ هستند

اینان اوصاف خدا را به اوصاف مخلوقات تشبیه می کنند به همین علت  اینان به اهل تشبیه یا مشبهه معروفند

دیدگاه اثبات بلا تشبیه :

عقل انسان می تواند اوصاف الهی خدارا بشناسد و علاوه بر آن به بررسی و تحلیل آن بپردازد.می توان گفت انسان صفات خدا را به گونه ای محدود می شناسد.

دلیل اثبات این دیدگاه دلیل نقلی است چون قرآن انسانها را به تعقل وا میدارد و از سوی دیگر صفات الهی را بیان می کند.

(فصل دوم ) اندشه اسلامی 1

راههای شناخت صفات خدا

آن راهها عبارتند از :

۱-راه عقلی

۲-سیر در آفاق و انفس

۳-قرآن و روایات

۴-کشف و شهود

برخی از متکلمان مسلمان بر ان هستند که صفات و اسما الهی توقیفی اند

معنای توقیفی :

آن است که مسلمان در مقام وصف خدا باید تنها از صفاتی استفاده مند که در قرآن و روایات معتبر مطرح شده اندو نباید برای خدا صفتی بسازیم که قرآن و روایات به او نسبت نداده اند

مبنای این نظر آن است که وصف خدا منوط به اذن خدا است

و ….

دانلود رایگان pdf اندیشه اسلامی 1

نسخه موبایل (اندروید)

بیشتر بدانید

Tagged :

اندیشه اسلامی 1

اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 1 سبحانی

اندیشه اسلامی 1

خلاصه اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی

بخش دوم

( فصل سوم )

برهان نظم:

از راههای اثبات خدا برهان نظم است

برهان نظم یکی از رایج ترین براهینی است که بر وجود خدا اقامه شده است

انبیای الهی نیز به برهان نظم بسار تاکید کرده اند

تعریف نظم :

مفاهیمی است که معنای روشنی دارد، مجموعه ای است که اجزای آن به گونه ای با هم ارتباط دارند که همگی هدف یگانه و مشخصی را تعقیب می کنند

نظم گردامدن اجزای متفاوت با کیفیت و کمیت ویژه ای در یک مجموعه به گونه ای که همکاری و هماهنگی آنها هدف معینی را پی می جوید

عناصرسازنده اصلی مفهوم نظم :

۱-طراحی و برنامه ریزی دقیق

۲-سازمان دهی حساب شده

۳-هدفمندی

سه صورت برهان نظم :

۱-برهان هدفمندی

۲-برهان نظم از م.ارد جزیی

۳-برهان هماهنگی در کل عالم

برهان هدفمندی :

بر هدفمندی موجودات منظم تاکید شده است 

برهان نظم از موارد جزیی :

از موارد جزیی نظم به ناظم حکیم پی برده می شود این ادعا حاق و جان برهان نظم است

موجودات منظم و مصنوعات بشری دو مصداق برای سنخیت هستند

برهان هماهنگی در کل عالم :

بر هماهنگی و نظم کل عالم تاکید دارد تا ناظم حکیم را برای کل عالم اثبات کند.

این هماهنگی را می توان از ارتباط و سازواری اجزای عالم با همدیگر به اثبات رساند.

و….

دانلود رایگان خلاصه نویسی کامل اندیشه اسلامی 1

نسخه موبایل (اندروید)

بیشتر بدانید

Tagged : / /