دانلود تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

دانلود رایگان کتاب تاریخ تحلیلی اسلام ویراست دوم

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

دانلود رایگان خلاصه تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم
تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

دانلود تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

کاملترین و جامع ترین مجموعه شامل خلاصه نویسی دقیق، نکات مهم امتحانی ، نمونه سوالات امتحانی و جواب سوالات کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری ویراست دوم

خلاصه نویسی کامل و دقیق کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری – ویراست دوم

نمونه سوالات امتحانی فصل به فصل

جواب سوالات امتحانی

بدون نیاز به مطالعه کتاب

مطابق با جدیدترین ویرایش کتاب

منبع: کتاب تاریخ تحلیلی صدراسلام (محمد نصیری) – ویراست دوم

این مجموعه با تلاش زیاد و بسیار دقیق اساتید دانش زا جهت استفاده تمام دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تولید شده است.

خلاصه درسها و نکات مهم و سوالات به طور دقیق و کامل طراحی شده اند و با مرور آنها، دانشجویان عزیز از مطالعه کتاب بی نیاز شده و با صرف کمی وقت، نمره بسیار خوبی را در امتحان کسب می نمایند.

نسخه موبایل (اندروید)

اهم مطالب فصل اول این کتاب عبارتند از:
مباحث مقدماتی تاریخ
معنای لغوی تاریخ:

به معنای تعیین و شناساندن وقت است.
تاریخ از ماده ارخ یا ورخ به معنای تعیین وقت است.

علم تاریخ از نظرهرودوت:

هرودوت علم تاریخ را به معنای مطالعه و بررسی روزگاران گذشته می داند.

علم تاریخ از نظر ابن خلدون:

ابن خلدون تاریخ را دانشی سرچشمه از حکمت و بیانگر سرگذشت ملت ها ،سیره پیامبران و سیاست پادشاهان می داند.

موضوع علم تاریخ :

کنش و واکنش خارجی یا دارای اثر خارجی.

معنای کلی تاریخ:

مجموعه ای از اطلاعات درباره گذشته و نقش تاثیر انسان در ارتباط با آن گذشته است.

-شهید مطهری تاریخ را یکی از منابع معرفت می داند و آنرا به دو بخش تقسیم می کند:
۱-تاریخ نقلی
۲-تاریخ علمی

تعریف تاریخ نقلی:

علم به وقایع و حوادث سپری شده و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان است.
زندگی نامه ها ،فتح نامه ها وسیره ها از این نمونه است.
در تاریخ نقلی علم به بودن ها ست زیرا به گذشته تعلق دارد.

تعریف تاریخ علمی :

مطالعه ،بررسی و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنت های حاکم بر زندگی گذشتگان در واقع محتوای تاریخ نقلی مقدمات این علم است.

فایده تاریخ:

تاریخ پل ارتباطی میان نسل های بشر برای دستیابی به تجربه ها و اندوخته های پیشینیان است.

دقت در رویکرد تاریخی قرآن و نهج البلاغه بیانگر :

اهمیت اعتبار فایده مندی و علمیت تاریخ است.

-اسامی برخی سوره های قرآن ابراهیم ، یونس ، هود ، کهف ، مریم، اسامی بزرگترین شخصیت های تاریخ و مهم ترین الگوهای انسانی اند که ژرف ترین تحولات را در دوره هایی از زندگی بشرایجاد کرده اند.

اهمیت فلسفه تاریخ :

۱-عهده دار بررسی حقیقت و علت وجودی تحولات
۲-سنن حاکم بر آنها
۳-تعیین منازل برجسته حرکت تاریخ
۴-تبیین روش های پژوهش تاریخ
۵-ارزیابی دستاورد این پدیده ها

کدام آیات نظریه قانونمندی تاریخ را مطرح می کند؟

۱-آیات مرگ و میر جوامع
۲-آیات فراگیر بودن کیفر این جهانی
۳-آیاتی نابودی جامعه ها و امتها بر اثر طرد پیامبران

کدام آیات مصداق سنتهای تاریخ است؟

۱-آیاتی درباره سنت های ملل پیشین
۲-استثناپذیری آنها
۳-پیوند زیربناها و روبناها
۴-مبارزه پیامبران با رفاه طلبان ناز پرور
۵-رابطه چیرگی ستم و نابودی جامعه
۶-ارتباط اجرای اوامر الهی و فراوانی برکات وتولید

اهمیت تاریخ اسلام :

شناسنامه هر ملتی بر اساس میراث های تاریخی اش شکل می گیرد.
میراث های تاریخی جهان اسلام در واقع حافظه تاریخی ملت های مسلمان را شکل می دهد.

ارزش تاریخ اسلام :

۱-آگاهی از تاریخ اسلام
۲-بارور نگه داشتن این میراث فرهنگی
۳-پایداری و وحدت جهانی مسلمان

زمان شروع تاریخ نگاری:

بذر افکار تاریخی که در قرآن و احادیث جوانه زده بود از همان آغاز ظهور اسلام بود.

تاریخ نگاری در اسلام :

با جستجو ،گردآوری و نقل اخبار و روایاتی درباره رویدادهای خاص آغاز گردید.

تاریخ از دانش های هماره زنده تمدن اسلامی به شمار میرود.
-گروهی از دانشوران تدوین تاریخ را از مصادیق
واجب کفایی دانسته اند.

تقسیم بندی نگاشته های مسلمانان :

۱-سیره نگاری
۲-تک نگاری
۳-تاریخ نویسی عمومی و تقویمی
۴-تاریخ نگاری بر اساس نسب شناسی
۵-سبک خبری و پیوسته
۶-تاریخ نگاری محلی
۷-تاریخ نگاری فرهنگی و اجتماعی

مکتب تاریخ نگاری چیست؟

مجموعه اندیشه های یک صاحب نظر که در جمعی نفوذ یافته و تبعیت می شود.
شیوه خاص یا نظریه مشترکی را که گروهی از فلافسفه و اندیشمندان آنان را دنبال می کنند.

مکاتب تاریخ نگاری اسلامی :
۱-مکتب تاریخ نگاری حجاز:

به ترکیب قرآن ،فقه و احکام با موضوعات تاریخی پرداخته است.

۲-مکتب تاریخ نگاری عراق :

در نتیجه فتوحات به ثبت حوادث پرداخته است.

۳-مکتب تاریخ نگاری شام :

با تاثیر از پندارهای جاهلی در پی کسب مشروعیت سیاسی و دینی بودند.

۴-مکتب تاریخ نگاری یمن:

در پاسخ به ادعاهای قومی و قبیله ای امویان به وجود آمدند.

۵-مکتب تاریخ نگاری ایرانی :

تدوین مجموعه هایی که به نوعی احیای شعوب گری بوده است.

منابع مطالعاتی تاریخ اسلام :

۱-منابع شفاهی
۲-منابع مکتوب
۳-منابع تصویری
۴-منابع معماری
۵-زبان شناسی
۶-سند شناسی
۷-سکه شناسی
۸-جغرافیا
۹-ادبیات

منابع شفاهی:

منابعی که روایات ،احادیث و اشعار آن بیشتر منشا شفاهی داشته و سینه به سینه نقل شده است .

-از ویژگی های بارز این بخش :
۱-اتکا به حافظه و ثبت حوادث در اذهان
۲-انتقال آن از طریق گفت و شنود

منابع مکتوب:

شامل اسناد ،مدارک وقراردادها ،صلح نامه ها و کتابهای تاریخی است که بیشتر از منابع شفاهی گرفته شده است.

منابع تصویری:

شامل نقاشی ،خط نقاشی و نقشه های تاریخی است که این نقشه ها زینت بخش کتاب های جغرافیایی تاریخی است.

منابع معماری :

بنای مساجد و کاخ ها و معماری شهرها و باروها و جاده ها ی بیرون شهری و برون شهری هریک منابعی است که در تکمیل اطلاعات تاریخ تاثیر داشته است.

زبان شناسی :

گسترش زمین های جهان اسلام از غرب و شرق موجب شد تا مورخ ناچار با چند زبان مهم آشنا شود.

سند شناسی :

از مهم ترین ارکان تدوین تاریخ است.مورخ در تدوین و تنظیم اطلاعات تاریخی با چگونگی ترتیب و طبقه بندی اسناد تاریخی آشنا می شود.

سکه شناسی:

نوشته ها و نقوش سکه ها ،وزن و حجم و بهای آنها اطلاعات گران بهایی را دراختیارمورخ می گذارد.

ادبیات:

علم تاریخ از ادبیات تفکیک ناپذیر است زیرا ادبیات آیینه تمام نمای تخیل و عواطف انسانی است.

علل و انگیزه های توجه مسلمانان به تاریخ:

۱-قداست دانش و ارزش های آن در اسلام
۲-موضع تصدیقی قرآن در برابر انبیا پیشین
۳-ترغیب و تشویق های قرآن درباره سیر و مطالعه در زمین
۴-لزوم بهره گیری از سیره معصومان به عنوان الگو
۵-اهتمام فرمانروایان به ماندگاری حکومت خویش
۶-ورود ملت های گوناگون جهان به آیین اسلام

مهم ترین اسباب تحریف تاریخ اسلام :

۱-اختلاف زمانی و مکانی میان مورخ و پدیده ها
۲-اختلاف امت و پیدایش فرقه ها
۳-تعصب
۴-فشار فرمانروایان
۵-استفاده ناروای برخی دانشمندان اهل کتاب از کم اطلاعی خلفا
۶-منع تدوین حدیث توسط خلفا

اصول و قواعد تاریخ نگاری:

۱-توجه به علل پیشرفت یا انحطاط یک ملت
۲-پرهیز از اظهارنظر درباره موضوعی قبل از بررسی
۳-رعایت عینیت و واقعیت در تحقیق،ترک تعصب در حقایق علمی و ثبت و نقل وقایع
۴-در نظر گرفتن امکانات زمان وقوع حادثه
۵-پرهیز از اعتماد همه جانبه
۶-جستجوی روح حوادث تاریخی و نفوذ به عمق تاریخ
۷-اهتمام فوق العاده به نقش مردم
۸-ارائه نظریه و قائده سازنده به منظور ارزیابی زمان حال و آینده

معنای شرق شناسی :

پژوهش های دانشمندان غربی درباره ملل ،تمدن ،مذاهب ،ادبیات ،زبان و تاریخ مشرق زمین را شرق شناسی می گویند.

-ازآثار شرق شناسان درباره تاریخ اسلام تاریخ اسلام دانشگاه کمبریج می باشد.

عوامل گره خوردن شرق شناسی باانگیزه های استعماری:

۱-تاویل نصوص اسلامی بر اساس پیش داوری ها
۲-تحریف عمدی نصوص اسلامی
۳-ایجاد احساس حقارت در مردم شرق
۴-معرفی اسلام به عنوان فرآورده ادیان پیشین
۵-تلاش در نفی مبانی کلامی و فقهی تشیع
۶-منشا ایرانی دادن به مذهب شیعه
۷-ارائه چهره دیکتاتور و جنگجو از پیامبر(ص)
۸-تقویت عواطف ملی گرایانه
۹-زشت نمایاندن حجاب
۱۰-تحقیر زن مسلمان
۱۱-تحریف نظر اسلام درباره شخصیت انسان

و ……..

دانلود رایگان خلاصه نویسی کامل کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

نسخه موبایل (اندروید)

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری چاپ جدید

دانلود رایگان کتاب تاریخ تحلیلی اسلام ویراست دوم

خلاصه تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

متن کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری ویراست دوم

دانلود تاریخ تحلیلی محمد نصیری ویراست دوم

خرید کتاب تاریخ تحلیلی اسلام ویراست دوم

دانلود رایگان خلاصه تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

Tagged : / / / / / / /

تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

تاریخ تحلیلی اسلام
تاریخ تحلیلی اسلام – نصیری

تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

اطلاعات این کتاب:

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته محمد نصیری می باشد. ویراست دوم این کتاب ۳۱۲ صفحه دارد و به عنوان منبع دروس عمومی دانشگاه تدریس می گردد. در ادامه عناوین بخش ها و فصل های کتاب را می آوریم.

دانلود رایگان خلاصه و نمونه سوالات کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

نسخه موبایل(اندروید)

فهرست فصل های کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام – نصیری

فصل اول:

مباحث مقدماتی تاریخی

در این بخش به کلیات تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی پرداخته شده و مواردی مانند واژه شناسی تاریخ، تاریخ نقلی، تاریخ علمی، فلسفه تاریخ، اهمیت و ارزش تاریخ اسلام، مورخان معاصر و اصول و قواعد عام تاریخ نگاری در اسلام مورد بررسی قرار می گیرد

فصل دوم:

جهان در آستانه بعثت

در این فصل به بررسی اوضاع جهان در آستانه بعثت رسول اکرم (ص) پرداخته می شود. موضوعات مطرح شده عبارتند از: موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی جزیره العرب، فرهنگ و آداب و رسوم، زنان و نظام خانواده، وضعیت اقتصادی، اوضاع دینی، تاریخ جاهلیت، امپراطوری ایران در عصر ساسانیان، امپراطوری روم شرقی

فصل سوم:

تاریخ پیامبر اسلام (ص) (ولایت، بعثت و دعوت)

فصل سوم به مهمترین رویداد های زندگی پیامبر اکرم از کودکی تا بعثت و دعوت در مکه پرداخته شده است. موضوعات مطرح شده در این فصل: کودکی، شخصیت پیامبر، جوانی، ازدواج، آغاز رسالت، دعوت خصوصی، سه مسلمان نخست و جهت گیری اجتماعی، دعوت آشکار، علل مخالفت با اسلام، اقدامات مشرکان، شگرد های مسالمت آمیز، نیرنگ های مردم فریب و مجمع تهمت هماهنگ، انزوای سیاسی و محاصره اقتصادی، زمینه های هجرت به مدینه، آخرین توطئه و هجرت پیامبر به مدینه می باشد.

فصل چهارم:

تاریخ پیامبر اسلام (ص) از هجرت تا تشکیل حکومت

این فصل مربوط به هجرت پیامبر و تشکیل حکومت اسلامی است. مواردی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: هجرت و نقش دینی، اجتماعی و سیاسی آن، وحدت جامعه، همزیستی مسالمت آمیز در قالب نخستین قانون اساسی، جهت دهی تدریجی مناسبات اقتصادی به سوی عدالت، ماهیت جنگ های پیامبر، تدابیر جنگی، اعلام جهانی رسالت، حج برائت و حج ولایت، اصول، سیوه ها و اهداف حکومت حضرت محمد (ص)، علل و عوامل گسترش اسلام.

فصل پنجم:

از سقیفه تا قتل عثمان

برخی از مواردی که در این فصل بررسی می شود: بروز شکاف ها، جریان سقیفه و شکل گیری خلافت، خلافت ابوبکر، جنگ های رده و واقعیت از دین برگشتگان، خلافت عمر بن خطاب، انگیزه ها و اسباب فتوحات، ممنوعیت نگارش احادیث، خلافت عثمانف کارگزاران خلفا، اختلاف مصحف ها

فصل ششم:

نگاهی به حکومت امام علی (ع)

در این فصل نیز این موارد مطرح می شوند: امام علی همراه با پیامبر، امام علی و خلفای سه گانه، امام علی و مصلحت اسلامی، مهمترین فعالیت های امام (ع) در دوران خلفا، گفتمان سقیفه، شورای شش نفری تعیین خلیفه، به حکومت رسیدن علی (ع)، دانش سیاسی و حکومت علی (ع)، علل ناحشنودی از حکومت علی (ع)

فصل هفتم: 

امام حسن ،امام حسین (ع) و مقتضیات زمان

موضوعات مطرح شده دراین فصل: نرمش قهرمانانه امام حسن (ع)، زمینه های آتش بس، صلح یا تغییر سنگر مبارزه، مقایسه دورویه یک رسالت، مقایسه دوستان و یاران دو امام، وضع دشمنان دو امام، امام حسین(ع) و هدف بازگشت حکومت به صالحان، امام حسین (ع) پیش از نهضت، موانع قیام در دوران معاویه، وضعیت سیاسی-اجتماعی عصر یزید، ماهیت، انگیزه و علل قیام امام حسین (ع)، پیام دعوت انجمن های سیاسی و مذهبی کوفه، اسلام دین صلح

دانلود رایگان خلاصه و نمونه سوالات کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری

نسخه موبایل(اندروید)

Tagged : / / / /