کتاب تاریخ تحلیلی محمد نصیری pdf

کتاب تاریخ تحلیلی محمد نصیری pdf
تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری

کتاب تاریخ تحلیلی محمد نصیری pdf

مطلب حاضر قسمت اول خلاصه فصل پنجم كتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام محمد نصيري مي باشد. جهت دانلود رايگان خلاصه كامل كتاب تاريخ تحليلي اسلام نصيري و سوالات امتحاني همراه با جواب به پايان همين مطلب مراجعه فرماييد.

فصل پنجم

 از سقیفه تا قتل عثمان

تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری ویراست دوم pdf

دلایل نیاز به جانشینی پیامبر:

۱-دلایل و فلسفه بعثت پیامبران مانند قانون ثابت و ضروری هدایت عمومی

۲-نیاز جامعه به زمامدار

۳-لزوم ارتباط بین عالم ربوبی و عالم انسانی

۴-تفسیر و بیان اصول کلی دین و آیات قرآن

۵-تاکیدهای قرآن بر نقش جانشین پیامبر در اتمام دین

جزوه تاریخ تحلیلی اسلام pdf

دلایل حضور انصار در سقیفه:

۱-تخلف برخی از سران مهاجران از پیوستن به سپاه اسامه و اخلال در حرکت آن

۲-به رغم تاکید پیامبراز آوردن کاغذ و دوات برای پیامبر در بستر جلوگیری کردند

۳-پیشگویی حضرت درباره آشوب در آینده نزدیک

خلاصه تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

ابوبکر در ۶۰ سالگی در سقیفه به خلافت رسید او به پیر نسب دان قریش شهرت داشت.

اقدامات ابوبکر:

۱-تصرف منطقه اقتصادی فدک به بهانه گرفتن زکات و سازمان بخشیدن درآمدها

۲-پافشاری بر گسیل سپاه اسامه به مرزهای روم

۳-تعیین رسمی خلیفه بعد از خود

بخش دوم کتاب تاریخ تحلیلی محمد نصیری pdf قسمت اول از فصل پنجم

معنای فدک:

در فرهنگ شیعه نمادی ازمعنایی بزرگ است که هرگز در چهارچوب آن قطعه زمین نمی گنجد.

هدف منازعه فدک:

در واقع فریاد اعتراض یادگار رسول خدا به انحراف پدید آمده در جهان اسلام بود.

دانلود رايگان كتاب تاريخ تحليلي

خلافت عمر :

اونخستین خلیفه ای بود که امیر المومنین خوانده شد.

اقدامات عمر بن خطاب:

۱-وضع مقررات درباره اهل ذمه

۲-قراردادن دیوان و دفتر برای مالیات و بیت المال

۳-ایجاد پایگاه های نظامی

۴-تسخیر سراسر جزیره العرب

۵-جداسازی شام و مصر از چنگ امپراتوری روم

۶-فتح ایران

دانلود رایگان خلاصه تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

علت کشته شدن عمر:

۱-بی توجهی خلیفه به شکایت ابولولو از بی عدالتی

۲-رفتار تبعیض آمیز ارباب ابولولو امیر کوفه

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری چاپ 98

علل و اسباب فتوحات مسلمانان در زمان عمر:

۱-ناخشنودی مردم از حکومت ساسانی

۲-تجمل گرایی و شاهان و کارگزاران ساسانی

۳-تبعیض ها و امتیازات طبقاتی

۴-بی روح شدن آیین زرتشت

خلاصه فصل پنجم تاریخ تحلیلی اسلام

۵-فروریختگی باورها نسبت به حفظ نظام ساسانی

۶-فقدان انگیزه های دفاعی در سطوح متفاوت فرماندهی

۷-جذابیت و دل نشین بودن اصول وحدت و عدالت خواهی اسلام

۸-ایمان جنگجویان مسلمان و تعصب نسبت به اعتقادات

۹-هزیمت لشکر ساسانی ناشی از ستاره شناسی رستم

۱۰-آمدن توفان شدید در جهت مقابل سپاهیان ساسانی

دانلود رايگان خلاصه كتاب تاريخ تحليلي صدر اسلام محمد نصيري به همراه نمونه سوالات فصل به فصل با پاسخ

مطالعه بيشتر>>>

دانلود رایگان جزوه تاریخ تحلیلی اسلام محمد نصیری pdf

Tagged : / / / / / / / / / / / / / /