دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی ویراست دوم

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی
کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی

خلاصه فصل ششم کتاب آیین زندگی

فصل ششم (قسمت اول)

اخلاق جنسی

میل جنسی سر منشا بسیاری از تحولات تاریخی است .

دیدگاههای مختلف درباره غریزه جنسی :

۱-دیدگاه تفریطی

۲-دیدگاه افراطی

۳-دیدگاه معتدل

دیدگاه تفریطی :

معتقدند عامل اصلی تباهی فرد و جامعه غریزه جنسی است و راه رهایی از آن تحت کنترل در آوردن عریزه و نادیده گرفتن آن است.

دیدگاه مسیحیت:

رهبران مسیحی ازدواج را پلید می دانستند.برای آنها دوچیز است که ازدواج را مشروع می کند:

۱-حفظ نسل

۲-دفع افسد به فاسد

معنای دفع افسد به فاسد :

یعنی در جایی که عدم ازدواج موجب ابتلای به فحشا و زنا شود.

اینان معتقدند جهاد با نفس که پیامبر آن را بزرگترین و برترین جهاد خواندند مساوی با نفس کشی دانستند .

جهاد با نفس چیست ؟

تعدیل قوا و رعایت عدالت میان آنهاست.

جهاد با نفس به تعبیر امام خمینی(ره) :

غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود و آنهارا در تحت فرمان خالق قراردادن و مملکت را از لوث وجود قوای شیطانی خالی نمودن.

دیدگاه افراطی :

طراح این دیگاه فروید روان شناس اتریشی بود.

اینان ریشه همه مشکلات اخلاقی و ناهنجاریهای اجتماعی را در سرکوب غریزه جنسی می پنداشتند.

محرومیت های ناشی از سرکوب غریزه جنسی از نظر فروید:

ایجاد عقده های روانی و عامل اصلی بروز رذایل

دانلود رایگان کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی ویراست دوم

سه استدلال در اثبات این نظریه :

۱-ریشه همه بیماریها ی روحی و اجتماعی بشر سرکوب میل جنسی است

۲-انسان نسبت به چیزی که منع می شود حریص تر می شود

۳-ایجاد محدودیت در برابرارضای غریزه جنسی خلاف هدف آفرینش است

در پاسخ استدلال اول :

این ادعای بی دلیلی است چون آزادی در ارضای غرایز جنسی باعث آشفتگی های روحی و روانی شدیدی می شود.

در پاسخ استدلال دوم :

۱-قبول این استدلال یعنی قبول اینکه بسیاری از قوانین و مقررات اجتماعی هم نباید اجرا شوند.

۲-بشر از روحیه تنوع طلبی برخوردار است.

در پاسخ استدلال سوم :

۱-پذیرش این استدلال به معنای هرج و مرج کامل اخلاقی است

۲-غرایز انسان منحصر به غریزه جنسی نیست امیال و غرایز متعددی دارد.

دانلود رایگان خلاصه تمام بخش های کتاب

نسخه موبایل (اندروید)

مطالعه بیشتر

Tagged : /