سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی

سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی
سوالات درس آيين زندگي

سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی

اين مطلب شامل سوالات درس آيين زندگي فصل ششم (قسمت سوم )مي باشد. در مطالب قبلي سوالات ديگري از همين بخش را خدمت شما ارائه كرديم. براي دانلود رايگان كامل ترين خلاصه كتاب آيين زندگي اخلاق كاربردي احمد حسين شريفي به پايان همين مطلب مراجعه فرماييد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

۱۹-عفت چیست ؟

الف. تسلیم و انقیاد شهوت در برابر عقل

ب. اعتدال در بهره مندی از شهوت

ج. محدود کردن قوه جنسی

د. گزینه الف و ب

۲۰-عفت در شهوت جنسی به چیزی تعبیر می شود؟

الف. پاکدامنی

ب.اعتدال

ج. عفیف

د. محدود کردن غرایز جنسی

۲۱-عفیف به چه کسی گفته می شود ؟

الف. کسی که در حد اعتدال و در چارچوب عقل و شرع از شهوت بهره برد

ب.کسی که به وادی افراط و تفریط کشیده نشود

ج. کسی که در برابر امیال جنسی آن را سرکوب کند

د. گزینه الف و ب

۲۲-این سخن از کیست ؟(هیچ عبادتی برتر از عفت شکم و عفت جنسی نیست ).

الف. امام صادق(ع)

ب.امام باقر(ع)

ج. پیامبر اکرم (ص)

د. امام علی (ع)

ادامه سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی شريفي

۲۳-به تعبیر امام علی (ع) راس هر خیری چیست ؟

الف. ازدواج

 ب. تقوا

ج. عفت

د. گزینه الف و ج

۲۴-کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟

الف. غیرت از شریفترین فضایل اخلاقی است

ب. کوشش در محافظت غیرت است

ج. سرچشمه غیرت در بزرگی و قوت نفس است

د. غیرت در مسائل جنسی و مالی محصور می شود

۲۵-حسادت چیست ؟

الف. غیرت

ب. حسادت خودخواهی است

ج. تمنای زوال نعمت برای کسی

د.گزینه ب و ج

۲۶-غیرت ورزی بیجا و افراطی به چه چیزی تبدیل می شود؟

الف. سوء ظن

ب.دروغ

ج. تهمت

د. زنا

۲۷- دلایل حجاب از دیدگاه اسلام مربوط به کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف کمک به بهداشت روانی زنان

ب. تامین شدن شخصیت زن

ج. نگهداری حریم اجتماع از بی عفتی

د. همه موارد

جهت دريافت رايگان تمام سوالات فصل به فصل آیین زندگی اخلاق کاربردی به همراه جواب بر روي لينك زير كليك فرماييد.

Tagged : / / / / / / /

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد
جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

سوالات درس آيين زندگي فصل ششم (قسمت دوم)

در مطلب قبلي نمونه سوالات فصل ششم كتاب آيين زندگي احمد حسين شريفي را درج نموديم و در اين مطلب ادامه نمونه سوالات بخش ششم را براي شما آماده كرده ايم.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

۱۰-به تعبیر شهید مطهری راه اشباع غریزه جنسی چیست ؟

الف. عفت

ب.تقوا و پذیرش مقررات الهی

ج. گزینه الف و ب

د. سرکوب غریزه جنسی

۱۱-کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف. اسلام میان معنویت و بهره مندی از امیال جنسی منافات می بیند

ب.اشتباه فرویدآزادی بی حد جنسی بود

ج. بی نهایت خواهی از امیال فطری انسان است

د. غرایز انسان منحصر به غریزه جنسی نیست

۱۲-کدام گزینه مربوط به علل شهوت پرستی و شهوت رانی می باشد؟

الف. ضعف درخداشناسی

ب.ضعف در خود شناسی

ج. ضعف در شناخت پیامدهای دنیوی و اخروی شهوت

د. همه موارد

ادامه جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

۱۳-از دیدگاه اسلام تنها راه مشروع و مقبول ارضای میل جنسی چیست ؟

الف. ازدواج

ب.سرکوب میل جنسی

ج. محدود کردن میل جنسی

د. میدان دادن به میل جنسی

۱۴-این سخن از کیست ؟(برترین واسطه گری ها در امرازدواج است ).

الف. امام علی (ع)

ب.امام صادق (ع)

ج. امام باقر(ع)

د.پیامبر اکرم (ص)

۱۵-شرایط مهم و اساسی برای یک همسر خوب چیست ؟

الف. اصالت خانوادگی

ب.تقوا و تدین

ج. اخلاق نیک

د.همه موارد

۱۶-اصالت خانوادگی به چه معناست ؟

الف. متقی و پارسا بودن خانواده

ب.متدین بودن پدر و مادر

ج. گزینه الف و ب

د خوش خلق بودن

۱۷-کمترین درجه تقوا در شرایط ازدواج چیست ؟

الف. ثروت داشتن

ب.انجام واجبات

ج. ترک محرمات

د. همه موارد

۱۸-کدام گزینه مربوط به فضایل اخلاقی مربوط به امور جنسی است ؟

الف. عفت وپاکدامنی

ب.غیرت

ج. حجاب

د. همه موارد

جهت دانلود همه نمونه سوالات آيين زندگي با جواب روي دكمه زير كليك كنيد

مطالعه بيشتر

Tagged : / / / / / / / / /

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی
دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی

در اينجا تعدادي ازنمونه سوالات فصل ششم كتاب آيين زندگي (قسمت اول) را جهت مطالعه شما دانشجويان عزيز قرار داده ايم. اميدواريم كه استفاده كرده و لذت ببريد.

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

اخلاق جنسی

۱-سر منشا بسياری از تحولات تاریخی چیست ؟

الف. میل جنسی

ب.ازدواج

ج. معیشت

د.معاشرت با مردم

نمونه سوالات آیین زندگی اخلاق کاربردی

۲-کدام گزینه مربوط به دیدگاه های غریزه و علاقه جنسی می باشد؟

الف. دیدگاه تفریطی

ب.دیدگاه معتدل

ج. دیدگاه افراطی

د. همه موارد

سوالات تشریحی آیین زندگی

۳-گدام دیدگاه غریزه و علاقه جنسی را ذاتا پلید می داند ؟

الف. دیدگاه افراطی

ب. دیدگاه تفریطی

ج. دیدگاه معتدل

د. همه موارد

سوالات تستی کتاب آیین زندگی احمد حسین شریفی

۴-در دیدگاه تفریطی راه رهایی از مصیبت ها و گرفتاری های روحی انسان چیست ؟

الف. ازدواج

ب. تحت کنترل در آوردن غریزه جنسی

ج. نادیده گرفتن غریزه جنسی

د. گزینه ب و ج

جواب سوالات آیین زندگی احمد حسین شریفی

۵-در دین مسیحیت چه چیزی ازدواج را مشروع می کند؟

 الف. حفظ نسل

ب. دفع افسد به فاسد

ج. گزینه الف و ب

د. تنوع طلبی و افزون خواهی انسان

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی قسمت دوم

۶-جهاد با نفس به چه معناست ؟

الف. تعدیل قوا و رعایت عدالت میان غرایز

ب.نفس کشی

ج. سرکوب کردن قوا و غرایز

د. گزینه ب و ج

جواب سوالات آیین زندگی سایت نهاد

۷-طراح اصلی دیدگاه افراطی چه کسی بود ؟

الف. مسیحیان

ب.فروید

ج. مهاویره

د. برهمنیان

دانلود نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی

۸-نظریه فروید درباره غریزه جنسی چه بود؟

الف. دین ومذهب معلول امیال سرکوب شده جنسی

ب.ریشه همه بدبختی ها را ریشه در میدان ندادن به غریزه جنسی می داند

ج. ریشه همه فعالیت های بشردرغریزه جنسی است

د. همه موارد

جواب سوالات درس ایین زندگی

۹-از دیدگاه فروید ریشه حسادت و ظلم چیست ؟

الف میدان دادن به غریزه جنسی

ب سرکوب غریزه جنسی

ج. محرومیت غریزه جنسی

د. گزینه ب و ج

براي دانلود رايگان نمونه سوالات کتاب ایین زندگی اخلاق کاربردی احمدحسین شریفی بر روي لينك زير كليك كنيد

مطالعه بيشتر

Tagged : / / / / / / / / /